Микро дијамантски прав

МикроДијамантски прав/ Нано дијамантски прав

Микро дијамантски прав

QPM


Qual Diamond поликристален микро дијамантски прав QPD се синтетизира со методот на детонација-синтеза и потоа се третира со напредна технологија за модификација на површината Qual Diamond.

QPM


Qual Diamond поликристалниот микро дијамантски прав QPH се синтетизира со методот на висока температура под висок притисок и потоа се третира со напредната технологија за модификација на површината Qual Diamond.

QRM

Qual Diamond монокристален микро кружен дијамантски прав QMR има помалку аголни рабови и се третира со напредна технологија за модификација на површината Qual Diamond за прецизно преклопување.

QMM

Qual Diamond монокристалниот микро дијамантски прав QMM се синтетизира со методот на висока температура под висок притисок и потоа се третира со напредната технологија за модификација на површината Qual Diamond.Совршен за прецизни материјали за полирање високи на Мохсовата вага.